Zb ulohet ku jetton Bin Laden, ai thuhet se po jetton ne Shqipëri diku afër Kosovës! (VIDEO)

Ish-punonjësi i CIA-s, Eduart Snowden, ka thënë që ka prova që dem.onstrojnë që Osama Bin Laden, është ako ma dhe vazhdon të jeton në Shqipëri diku afër Kosovës.

“Osama Bin Laden ka qenë një nga punonjësit më eficentë të CIA-s për një kohë të gjatë. Kanë orga nizuar zhd ukjen e tij nga kjo botë, në bashkëpunimin me shërbimin se kret të Pakistanit.

E kur të gjithë mendonin që Bin Laden nuk është më, atë e gjeTtën në Shqipëri diku afër Kosovës duke shëtitur në qytet. Tani fillojnë të gjithë të flasin për zb ulimin e Osama Bin Laden që e gjetën në Shqipëri duke shëtitur. Shtt.ipp rrekll,ammen per te kkshyyr v1djon pr,it 5 se,konda qe te ha,ppet.

Leave a Reply