VIDEO / Milaim Zeka ttregon arsyen, pse në shtëpi mbanë fotografinë e Enver Hoxhës dhe Sali Berishës!

Në banesën e tij, ai mban në gota fotografitë e dy njerëzve të njohur shqiptarë, njëri komu niist e tjetri dem okratë. Është fjala për Enver Hoxhën dhe Sali Berishën.

Në një inte rvistë në banesën e tij, ai nuk e ka fsh ehuur aspak këtë fakt. Në kuzhinën e tij, shi henn mja fftë qa rtë figurat e Hoxhës dhe Berishës. E ars yeja e kësaj, Zeka ka thënë se të dy këta njerëz e kanë zhgë njyer atë.

Ai ka thënë se i mban afër vetës për arsye se e kanë dëshp ëruar. E Zeka për RTV Dukagjinin thotë se fotografitë e njerëzve që e kanë zhgë njyer do të shtohen në shtëpinë e tij shtyp rek,lamen dhe shiko vidjon do befasoheni.

Leave a Reply