VIDEO: Ai Kë’rcënoi Një Djalë Më Të Dobët Dhe Më Të Ri, Por Nuk E Dinte Që Ishte Boksier

Një për|eshje në Kazakistan para një hyrjeje në ndërtesë tregoi se si është të nënvlerësoni kundërshtarin tuaj dhe çfarë do të thotë të ngacmosh personin e gabuar. Përkatësisht, një burrë i madh me mjekër gri’ndet me një djalë dukshëm më të ri dhe të ri dhe vepron sikur të mbajë nën kontroll situatën, por në një moment ka një kthesë .shty,pe relamen dhe shiko pamje ekskluzive vetem per ju

Leave a Reply