Reja E Bën Për Sppital Vjehrrën Me “Tenxhere”, Vetëm Sepse Ajo… (VIDEO)

Një rast i dhu,nës në familje është raportuar dje në fshatin Ternavë të Podujevës. Sipas pol,icisë reja e ka sul,muar fizi,kisht vjehrrën e saj. Pol,icia këtë të diel ka njoftuar se e dysh,uara për rra,hjen e vjehrrës është arre,stuar.

“Është arre,stuar e dysh,uara femër K-Shqiptare, pasi që e njëjta pas një mo,sma,rrëveshje ka sul,muar fizi,kisht vjehrrën e saj vik,timën femër K-Shqiptare”

Ndërsa, vik,tima ka pra,nuar tret,man mjek,ësor. Me vendim të prok,urorit, pas inter,vistimit e dys,huara është li,ruar në pro,cedurë të rregullt,Shtypni ne foto rek1amen poshte ketij shkrimi ju hapen pamjet…

Leave a Reply