Profesori i kërkon marrdhenie nxënëses: Hape telefonin, kur të marr, se më çmende!

Një nxënëse e shkollës së mesme artistike “Jakov Xoxa” në Fier.

Ajo ka deno n cuar në emisionin “Stop” nga cmimin se ksu al nga ana e profesorit të muzikës, Agron Bego.

Ky i fundit ofrohet ta ndihmojë vajzën me mungesat, në këmbim të ma rdhenieve.

Madje profesori Agron Bego thotë, se vajza nuk duhet të bëjë mard henie me bashkëmoshatarë, se ata nuk dinë të bëjnë mardh enie.Shty,pe rek.lam.en dhe shi.ko fot.on..

Leave a Reply