Perdorini Sode E Bukes Dhe Uthullen E Molles Ne Kete Menyre Qe Te Beni Mrekullira Qe Nuk I Keni Menduar Ndonjehere

Mund t’u bëni ballë inf.eksio.neve të rrugëve urinare duke përdorur dy përbërës shumë të thjeshtë. Lexoni më poshtë për të mësuar më shumë.Sim.pto.mat e inf.eksi.onit urinar janë lehtësisht të dallueshme nëse nuk keni vuajtur nga ky lloj inf.eks.ioni më parë. Sim.pto.mat fillojnë me frekuentimin e shpeshtë të tualetit dhe më pas me ndjesinë e dje.gi.es së urinës.Shty,pe rek.lam.en dhe vazhdo..

Leave a Reply