Para se ta martosh bijën tënde , ulu dhe tregoji atij zotëriut, bile gjith familjes, se sa me mund që e ke rritur dhe sa vëѕhtirë qenka të ia jaрësh dikujt tjetër.

Tregoju se e ke edukuar dhe e ke shkolluar ndoshta me mish e me shpirt për të ia pasuru mendjen, që të jetojë një të nesërme më të mirë Pamjet meP0SHT.

Tregoju se derisa ajo ka studiuar ti ke pas stres si prind dhe dert se a do ia del mbanë.

Tregoju se kur ka pasë provim bija yte dhe se nëse se ka kaluar provimin, ti ke qarë bashkë me te!

Tregoju që s’kanë aspak të drejtë ta urdhërojnë me gisht dhe ta komandojnë me punë që asaj nuk i takojnë si grua.

Tregoju se ajo nesër edhe tek ju do flasë do shpreh mendimin e saj të lirë.

Tregoju se nuk do të dijë të heshtë nëse i bëhet padrejtësi në çfarëdo aspekti qoftë.

Tregoju se ajo ka frikë Zotin dhe jo njerëzit.

Leave a Reply