Pamje mahnitëse e Ushtrisë së Kosovës gjatë ushtrimeve (Video)

Ushtria e Kosovës në krye të detyrës, duke treguar përgatitjen profesionale të ushtarëve. Sot gjatë ditës kan bër disa stërvitj në një vend malor. Në fotografi shihet një numër i madh i ushtarëve të radhitur njëri pas tjetrit. Ushtria e Kosovës e krijuar së fundit është krenaria e Republikës, dhe si e tillë ka një rol shumë të rëndësishëm për mbrojtjen e çdo cepi të vendit /Pamje meP0sht

Pjesëtarët e FSK’së, gëzojnë mbrojtje të veçantë ligjore, ashtu që, jeta, figura dhe dinjitetit i pjesëtarit dhe familjes janë të paprekshme.

Leave a Reply