Ky eshte i riu qe nderroi jete pas rrokullisjes së autoam bulancës!

Për t’i dalë në ndihmë gje ndjes shën detësore të një të riu, nga Spitali i Gjilanit autoa mbulanca u nis për në Qendrën Kli nike Unive rsitare të Kosovës, në Prishtinë.Por fatk eqë sisht auto ambu lanca e Gjilanit u aksi dentua saktësisht në fshatin Bresalc, në të dalë nga Gjilani.
Si pasojë e gjithë kësaj situate të krijuar, nga aksi denti në aks i dent i riu A.SH emër i njohur për reda ksinë e Indeksonline hu mbi jet ën.Shiko pamjet ekskluzive shtype rek1amen dhe ndiq videon vetem per juve

Leave a Reply