Kurr S’duhet Humbur Shpersat, Pas 22 Vitesh Martesë I Dha Allahu Fëmijë Dhe Atë 2 Përnjëherë

Kurrë mos e humb shpresën në mëshirën e Allahut të LartësuarAllahu Ekber!Kur Allahu do diçka, bëhet menjëherë, mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut!Këtij qytetari nga Nablusi në Palestinë, i lindën dy fëmijë pas 22 vite martese.Allahu i Madhërishëm përmend në Kuran:12:87. (Jakubi u tha të bijve të vet) “O bijtë e mi, shkoni dhe hulumtoni (në Egjipt) për Jusufin dhe vëllain e tij, e mos e humbni shpresën nga mëshira e All-llahut, pse vetëm populli jobesimtar e humb shpresën në All-llahun”. 15:55. … e ti mos u bën i pashpresë!” 15:56. Tha: “Askush nuk e humbë shpresën në mëshirën e Zotit të vet, përveç atyre që janë të humbur”shtype re/kl,amën shiko pamjetl do t’iu luteshim te na ndihmonit te mirmbajme