Kjo mënyrë e mbjeIIjes së patateve është shumë e veçantë (Video)

Duket e mrekuIIueshme kjo formë e mbjelljes në tokë.
Me makinë të përparuar, bimët lidhen mes vete dhe ashtu të vargëzuara renditen në vijat e krijuara.Makina është e lehtë për përdorim dhe ruan kohë dhe energji.
Këtë formë të mbjelljes duhet ta aplikojnë të gjithë bujqi ja dhe video shtype rekl,am dhe shiko vide,on.

Leave a Reply