Kishte Dhim,Bje Të Tme,Rrshme, 12-Vjeçarja Sjell Në Jetë Djalin E Saj

Një ngja,rje e pazakontë ka ndodhur në Ukrainë, ku një vajzë vetëm 12-vjeçe ka sjellë në jetë fëmijën e saj.E mi,tura, identiteti i së cilës nuk bëhet me dije, i përket komuni,tetit rom, ndërsa babai i foshnjës së porsa,lindur është një 20-vjeçar.Ajo nuk e kishte kup,tuar se ishte shta,tzanë, ndërsa u shtrua në spital pas nisjes së kontra,ksio,neve.Shty,pe rek.lam.en dhe le.xo laj.min e pl.ote..

Leave a Reply