JU KAN RREJT: E Pranon Edhe Ambasada E Gjermanisë, Ja Kur Hekën Vizat Për Qytetaret E Kosovës Qe Dëshirojnë Te Punojnë Atje

Ambasada Gjermane ka rea,guar kundër disa lajmeve te cilat po qarkul,lojnë neper internet, ato po për,hapin lajme kinse Gjermania është duke kër,kuar punëtor Kosovar dhe se mund te marrin vizën vetëm për 2 3 dite.“Ambasada Gjermane ju njofton se këto nuk janë te vërteta, për gjithçka qe do te publ,ikojmë atëherë ju do te njoftoheni te paret” sht,yp ne foton posht ketij shkrimi shih vidjeon.

Leave a Reply