I m ori j etën të birit/ I dëshpëruar dhe në vetëm lot rridhnin nga sytë, shqiptari donte vetëm ta bindte të….

Skënder Krasniqi, biznesmeni që v r au të birin disa muaj më parë në mes të Prishtinës ka dalë sot para t rupit gjy kues ku do të njihet me masën e sig urisë. Insajder shkruan se Krasniqi është paraqitur i dëshpëruar në sallën e g jyqit.

Madje, ai nuk ka mbajtur dot lotët dhe ka nisur të qajë para t rupës gj ykuese. Krasniqi do të njihet sot me masën e sig urisë. Ai v r au të birin Albert Krasniqi disa muaj më parë me ar më zja rri në mes të Prishtinës. Dyshja u përl eshën paraprakisht, pasi Skënder Krasniqi po bindte të birin që të do rë zohej në p olici.

Vi ktima ishte shpallur në k ërk im nga po lic ia pasi ak uzohej se kishte dh u uar ish-gruan e tij, Besa Gashi, por ngjarja përfundoi në tra gjedi.

Leave a Reply