Hakm arrja e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës për ma sakrën e Reçakut: Dy ditë më vonë vr anë zv/komandantin serb

Sipas këtyre të dhënave, serbët e përfshirë në ma sakrën e Reçakut dhe ma sakrat tjera në Kosovë kanë mbetur të pandëshkuar.

Në mesin e kr iminelëve kryesorë që kishin marrë pjesë në këtë ma sakër ishte edhe Miro Mekiq, zëvendëskomandant i Stacionit Policor në Shtime.

Mirëpo, ishin forcat e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) që u ha kmorrën për mas akrën e Reçakut. Ushtarët e UÇK-së dy pas ma sakrës vr anë Mekiqin, më 17 janar 1999 ja dhe video shtype rekl,am dhe shiko vide,on:

Leave a Reply