Gruaja Ishte Shtazënë Dhe Kurrë Nuk Shkoi Në Mjek, Dhe Më Pas Ajo Lindi Një Fëmijë Që Lind Një Herë Në 625 Milionë Raste(VIDEO)

Deri më tani, si Veronica ka vetëm 12 raste të tilla te regjistruara në botë.Kohët e fundit, në Sibir është raportuar një rast i pabes,ueshëm i shtatëza,nisë i cili pothu,ajse gjith,monë është jashtë injek,timit, por këtë herë foshnja arr,iti të mbije,tojë. Një refugjate Ukrainase nga prov,inca Donbas 31 vjec,arja arr,iti të sjel,lë një shtatz,ëni të till,ë pa emëri,min e mjekut për ekzamin,im.… për të lexuar më shumë, ju ftojmë që të vazhdoni artikullin e plotë më poshtë/hap re,klamën

Leave a Reply