Erdogan me Shqiptarët jemi të një gjaku, martohuni me vajza Shqiptare (Video)

Shqipëria është një vend unik me shumëllojshmëri fetare dhe kulturore dhe në këtë aspekt ka një respekt reciprok mes myslimaneve dhe të krishterëve. Kjo bashkëjetesë në këtë drejtim është një pasuri dhe unë lutem shpesh që kjo të mbështetet edhe më tej nga Shqipëria.Ai tha se me Shqiptarët jemi të një gjaku, martohuni me vajza Shqiptare JA DHE VIDEO SHTYPE REKL,AM DHE SHIKO VIDE,ON E ME POSHTME:

Leave a Reply