Eksluzive: Zb ulohet ku jetton Bin Laden, ai thuhet se po jetton ne Shqipëri diku afër Kosovës!

“Osama Bin Laden ka qenë një nga punonjësit më eficentë të CIA-s për një kohë të gjatë. Kanë orga nizuar zhd ukjen e tij nga kjo botë, në bashkëpunimin me shërbimin se kret të Pakistanit.

E kur të gjithë mendonin që Bin Laden nuk është më, atë e gjeTtën në Shqipëri diku afër Kosovës duke shëtitur në qytet. Tani fillojnë të gjithë të flasin për zb ulimin e Osama Bin Laden që e gjetën në Shqipëri duke shëtitur. Shtt.ipp rrekll,ammen per te kkshyyr v1djon pr,it 5 se,konda qe te ha,ppet.

Leave a Reply