E vërteta që kurrë nuk e kuptuat për rrahjen e Adelines me Leonoren (VIDEO)

Kjo temë është shndërruar në një si “legjendë urbane”. Sot, kur rrëfehet, disa më të rinjë në moshë, pandehin se është trillim, se nuk ka ndodhur vërtet.

Në fakt, nuk kanë faj, sepse bëhet fjalë për një histori të para shumë vitesh. Si mund të mendohet që në kohën e halleve të Kosovës së pas luftës, dy këngëtare të afirmuara, që ndër tjerash “shisnin” patriotizëm me vargje e origjinë, të ziheshin keq mes vete JA DHE VIDEO SHTYPE REKL,AM DHE SHIKO VIDE,ON:

Leave a Reply