E Pabesushme Kjo Shqiptare Në Gjermani Tregon Se Kur Mund Të Kemi Një Vaksiinë Per Koronavirusin

Gjatë një bisede nga Hamburgu me A2, Aurora Meta Dollenberg, nënkryetare e Federatës së Mjekëve Shqiptarë në Diasporë, bëri edhe një para shikim se kur mund të kemi një vak sinë ndaj koronavirusit. “Kanë filluar në Gjermani punimet nëpër laboratorë për të zhvilluar vaks inën ndaj tij. Nga eksperienca mund të themi se kur ka pasur influ enca, pas dy muajsh është arritur të zhvillohet edhe një vak sinë. Mund të them se përafërsisht të paktën pas katër deri në gjashtë javë duhet të ketë ndonjë rezultat për sa i përket vaks inimit”, tha ajo.SHTYPE ME POSHTE SHIKO TE PLOTE LAJMINN..

Leave a Reply