E Kush E Kishte Menduar Qe Arrat Sh,Erojne Kete Pro.Blem Qe Pr,Ek Pothuajse Te Gjithe Njerezit Qe Jane Mbi 40 Vjec

Ashtu si pjesa më e madhe e frutave të thata, edhe arrat janë një prej ushqimeve më të dobishme, të cilat mbajnë nën kontroll nivelin e koleste,rolit dhe shman,gin rre.ziqet ka.rdiova.skulare. Sigurisht, është e nevojshme që arrat t’i bëni pjesë të një diete të ekuili,bruar.Sipas ekspertëve, konsu,mimi i 40-80 gram arr,a në ditë, ka dhënë efe,kte pozit,ive në ul,jen e kolest,erolit të ke.q dhe ka ruaj,tur pothu,ajse të pandry,shuar kolest,erolin e mirë.Shty,pe rek.lam.en dhe vazhdo..

Leave a Reply