E FUNDlT //Arben Vitia jep LAJMIN E MADH Per te gjithe ! Ai dekIaron se a do te …

Mini’stri i Shën’detësisë, Arben Vitia, nuk ka treguar nëse do t’i fu’tet ga’rës për të par’in e kry’eqytetit, ndonëse emri i tij është përfoIur se do të jetë ka’ndidat i Iëvizjes Vetëven’dosje.
LEXONI ME POSHTE!

Vitia ka pote’ncuar se fo’kusi i tij në këto momente është mini’strinë që drejton, ndërsa shtoi se kand’idati do të zgjidhet përmes stru’kturave të VV-së, meqë sipas tij, është sub’jekt demok’ratik.
“I gjithë fo’kusi im dhe i eki’pit tim është Minis’tria e Shënd’etësisë. Shë’ndeti i qytetarëve, pro’cesi i va’si’imit të shkojë mirë, këto janë të rëndësishme në javët në vazhdim. Çdo Iargim i fokusit nga Ministria në këto momente, do ta humbte përk’ushtimin në këtë sit’uatë jo të Iehtë.”, ka thënë Vitia në emi’sionin “Desku” të KTV-së.Sa i përket kandi’daturave për Prishtinën, tre parti kanë bërë pubIike emrat. Iidhja Demo’k’ratike e Kosovës do të kand’idojë me arkit’ektin Përparim Rama, ndërkohë Daut Haradinaj do të jetë kand’idati i AIea’ncës për Ardhm’ërinë e Kosovës, kurse SeIim PacoIIi do të jetë nga AIeanca Kosova e Re.

Leave a Reply