Dëgjonin Zhurma E Të Qara Nga Një Gropë E Thellë, Do Te I’u Ngrihet Gj’aku Se Çfarë Nxorën Prej Saj ( VIDEO )

Një zjarrfikës në qytetin Qingheyi në Kinë, ka shpët,uar një fëmijë 3-vjeçar, i cili kishte rënë në një gropë të thellë. Fillimisht kanë qenë banorët ata që kanë dë,gjuar zhu,rmën e fëmijës dhe kanë lajmëruar më pas zja,rrfik,ësen.

Edhe pse nuk ishin të sigurt nëse brenda gropës ishte një qenie njerëzore apo diçka tjetër, forcat që ndë,rhynë ndërmorën çdo rre,zik për të nxje,rrë në dritë atë që nd,odhej në err,ësirë. Shikoni aktin për shpëti,min e të voglit në videon me poshte.

Leave a Reply