Çfarë Është Vir usi, Si Kalon Nga Një Person Tek Tjetri Dhe Si Mund Të Ne Utralizohet?

Nisur nga situata e krijuar edhe në vendin tonë , po ndajmë me ju disa informacione të qarta, të thjeshta dhe të kuptueshme nga të gjithë që përshkruajnë saktësisht çfarë është vir.usi, si kalon nga një person tek tjetri dhe si mund të ne utralizohet në jetën e përditshme. Ky informacion është përgatitur dhe shpërndarë nga spitali “Gemelli” në Romë ja dhe video shtype rekl,am dhe shiko vide,on e me poshtme:

Leave a Reply