Bashkëshortes së Milaim Zekës i ndodhë diqka e cuditshme! kjo nuk pritej!

Ish deputeti Milaim Zeka ka pub likuar në Fac ebook një foto të bashkësh ortes së tij. Ajo mban në kr ah vajzën e saj të vogël, derisa të dyja flenë bashkë në shkallë.Bashkësh ortes së Mil aim Zekës i ndod hë diqka e çud itshme! Kjo nuk pritej!Zeka ka treguar se ato kanë harruar qelsat në Londër, derisa qëndrojnë para banesës duke f jetu….Lajmet me reja mund ti gjeni me poshte shtypni rek lamen me posht per me shum nuk do te zhgenje heni

Leave a Reply