“Astrit Dehari u v r a”: Çfarë di Kadri Veseli për rastin dhe a u takua me familjen Dehari?

Më 5 nëntor të vitit 2016, në Qendrën e Par abur gimit në Prizren nd odhi një ngja rje e rë ndë. Në qe linë A3 u gjet i vde kur aktivisti i Vetëvendosjes, Astrit Dehari.Kadri Veseli gjatë katër viteve heshti duke kër kuar vetëm drejtësi nga auto ritetet e vendore, mirëpo për herë të parë ai u rendit krah atyre që thonë se aktivisti i VV-së Astrit Dehari u v ra në burg ja dhe video shtype rekl,am dhe shikojeni:

Leave a Reply