A Do Të Donit Të Merrnit 560 Euro Çdo Muaj Pa Bërë Asnjë Punë? Do Të Befasoheni Nga Ky Lajm

Prej vitesh në disa nga vendet më të zhvilluara në Evropë, po diskutohet ideja e garantimit të ardhurave bazë për të gjithë njerëzit pavarësisht nëse janë të punësuar ose jo.Një eksperiment i tillë është kryer në Finlandë.LEXO/shiko videjon e komplet storjes duke shty,pur mbi rekl,a men me poshte dhe shi,ko vide,on e cila do te ju shfa.qet pak me pos.hte..

Leave a Reply